Kalendar polaganja mature


Izbor tema za maturalne radnje – do 6. veljače 2016. g.

Predaja maturalnih radnji – do 6. svibnja 2016. g.

Obrana maturalnih radnji – 8. lipnja 2016. g.

Ljetni ispitni rok na maturi – od 8. do 20. lipnja 2016. g.

Jesenski ispitni rok na maturi – od 16. do 23. kolovoza 2016. g.

Zimski ispitni rok na maturi – od 13. do 23. siječnja 2017. g.

Maturalna večer – 6. svibnja 2016. g.

Detaljniji i konkretniji vremenik polaganja mature u ljetnom roku, bit će naknadno objavljen.

Podjela svjedodžbi učenicima oslobođenim polaganja mature bit će 20. svibnja 2016., uz prigodnu svečanost.