PISMENI ISPIT IZ STRANIH JEZIKA I MATEMATIKE


Pismeni ispit iz stranih jezika i matematike održat će se u ponedjeljak, 13.6.2016. godine u 8,00 sati.

NJEMAČKI JEZIK Učionica II.a

Mate Gadža
Dinko Križanac
Ivica Čondrić

 

Ime i prezime

1. Andrić, Dragica
2. Baković, Ivan
3. Baković, Stipe
4. Ćavar, Miško
5. Ćurčić, Ante
6. Dukić, Andrea
7. Dukić, Nikolina
8. Gudelj, Ivan
9. Huseinović, Rahmo
10 Jurič, Miro
11. Karačić, Ružica
12. Kelava, Marija
13. Korić, Adna

 

Zdravka Krišto          Učionica II.b
Jakov Pokrajčić
Ilija Skočibušić

 

Ime i prezime

1. Kovačević, Ana
2. Križić, Anđela
3. Krstanović, Damir
4. Kutleša, Ivan
5. Ljubičić, Ivana
6. Ljubičić, Nikolina
7. Milić, Josip
8. Miškić, Marija
9. Nevistić, Josipa
10 Papić, Ana
11. Pašalić, Hrvoje
12. Pašalić, Marija

 

Matea Grgić                           Učionica II.c
Ružica Pokrajčić
Slavka Bradarić

 

Ime i prezime

1. Perić, Marija
2. Perić, Ružica
3. Petrović, Ivan
4. Protuđer, Katarina
5. Radoš, Doris
6. Radoš, Ivana
7. Radoš, Marijan
8. Radoš, Žana
9. Rezo, Kristijan
10 Seferović, Amela
11. Sušilović, Anica
12. Tadić, Stipan

 

ENGLESKI JEZIK                    Učionica III.a

Lovorka Dragun
Jozo Radoš
Miro Jurič

 

Ime i prezime

1. Ančić, Iva
2. Banović, Nikolina
3. Bekavac, Ante
4. Bukvić, Arif
5. Crnković, Ivana
6. Čamber, Marijana
7. Čondrić, Dora
8. Čuić, Ivana
9. Čuić, Petra
10 Ćosić, Matea
11. Ćurić, Ivana
12. Dilber, Josipa
13. Džalto, Ivan
14. Filipović, Anđela

 

Franka Tomas                   Učionica III.b
Marija Kovčo
Slobodan Radoš

 

Ime i prezime

1. Filipović, Ružica
2. Grgić, Katarina
3. Ivoš, Iva
4. Jerlagić, Domagoj
5. Jurčević, Vinka
6. Jurič, Jelica
7. Kelava, David
8. Krajina, Ante
9. Krajina, Josipa
10 Krakan, Josipa
11. Mamić, Stipe
12. Meštrović, Marijana
13. Musić, Mia

 

Kata Krajina                    Učionica III.c
Ivan Ivančić
Ante Jurčević

 

Ime i prezime

1. Nevistić, Darija
2. Numić, Fatmir
3. Papić, Marko
4. Radoš, Ivan
5. Radoš, Monika
6. Seser, Ana
7. Stanić, Grgur
8. Stanić, Ivana
9. Stanić, Jozo
10 Šarac, Marija
11. Šimunović, Ivan
12. Trogrlić, Ana
13. Žilić, Ivan

 

MATEMATIKA                Učionica IV. d

Ante Pašalić
Ljubica Baković
Sanja Kovačević

 

Ime i prezime

1. Ćurčić Petra
2. Drmić Dora
3. Jurčević Marija
4. Matić Andrija
5. Stanić Magdalena
6. Sučić Ivana
7. Višić Ivana
8. Zorić Matej