USMENI ISPIT IZ STRANIH JEZIKA I MATEMATIKE


Usmeni ispit iz stranih jezika i matematike održat će se 17. 6. 2016. godine u 8,00 sati.

ENGLESKI JEZIK

Lovorka Dragun – ispitivač
Jozo Radoš – član
Miro Jurič – član

 

IV. A RAZRED
1. Ančić Iva
2. Banović Nikolina
3. Bekavac Ante
4. Bukvić Arif
5. Crnković Ivana
6. Čamber Marijana
7. Čondrić Dora
8. Čuiić Ivana
9. Čuić Petra
10. Ćosić Matea
11. Ćurić Ivana
12. Dilber Josipa
13. Džalto Ivan
14. Filipović Anđela

 

Franka Tomas – ispitivač
Marija Kovčo – član
Mara Baćak – član

IV. B RAZRED

1. Filipović Ružica
2. Grgić Katarina
3. Ivoš Iva
4. Jerlagić Domagoj
5. Jurčević Vinka
6. Jurič Jelica
7. Kelava David
8. Krajina Ante
9. Krajina Josipa
10. Krakan Josipa
11. Mamić Stipe
12. Meštrović Marijana
13. Musić Mia

 

Kata Krajina – ispitivač
Lucijana Gudelj – član
Ante Jurčević – član
IV. C RAZRED
1. Nevistić Darija
2. Numić Fatmir
3. Papić Marko
4. Radoš Ivan
5. Radoš Monika
6. Seser Ana
7. Stanić Grgur
8. Stanić Ivana .
9. Stanić Jozo
10. Šarac Marija
11. Šimunović Ivan
12. Trogrlić Ana
13. Žilić Ivan

 

NJEMAČKI JEZIK

Mate Gadža – ispitivač
Dinko Križanac – član
I. Pašalić – Lhotak – član

IV. D RAZRED

1. Andrić Dragica
2. Baković Ivana
3. Baković Stipe
4. Ćavar Miško
5. Ćurčić Ante
6. Dukić Andrea
7. Dukić Nikolina
8. Gudelj Ivan
9. Huseinović Rahmo
10. Jurič Miro
11. Karačić Ružica
12. Kelava Marija
13. Korić Adna
14. Kovačević Ana
15. Križić Anđela
16. Krstanović Damir
17. Kutleša Ivan
18. Ljubičić Ivana
19. Ljubičić Nikolina

 

Zdravka Krišto – ispitivač
Slobodan Radoš – član
Ilija Skočibušić – član

III. A RAZRED

1. Milić Josip
2. Miškić Marija
3. Nevistić Josipa
4. Papić Ana
5. Pašalić Hrvoje
6. Pašalić Marija
7. Perić Marija
8. Perić Ružica
9. Petrović Ivan
10. Protuđer Katarina
11. Radoš Doris
12. Radoš Ivana
13. Radoš Marijan
14. Radoš Žana
15. Rezo Kristijan
16. Seferović Amela
17. Sušilović Anica
18. Tadić Stipan

 

MATEMATIKA
Ljubica Baković – ispitivač
Sanja Kovačevićv – član
Ante Pašalić – član

III. B RAZRED

1. Ćurčić Petra
2. Drmić Dora Ana
3. Jurčević Marija
4. Matić Andrija
5. Stanić Magdalena
6. Sučić Ivana
7. Višić Ivana
8. Zorić Matej