POPIS MATURANATA ZA POPRAVNI ISPIT


4. a

Danijel Braovac              Matematika

4. b

Josipa Bagarić                  Matematika                        Anica Penjgušić           Matematika

Armin Bukvić                   Matematika                        Anamarija Marinčić     Matematika

Antonija Jurić                   Matematika

Jakov Krišto                      Matematika

Bože Lučić                        Matematika

4.c

Tijana Ćavar                   Matematika,

Marijana Jurić                 Kemija

Finka Križanac                Matematika

Ivan Križić                      Hrvatski jezik , Matematika

Magdalena Perić             Hrvatski jezik ,  Matematika

4. d

Ivan Bagarić                     Matematika

Marko Dukić                    Matematika , Glazbena umjetnost

Kristijan Perković            Matematika

Stojko Radoš                    Glazbena umjetnost

 

Prijave za popravni primaju se u ponedjeljak 29. svibnja 2017. Do 12.00 sati.

Popravni ispit će se održati :

Utorak 30.svibnja 2017. god.     -hrvatski jezik pismeni u 8:00 sati.

Srijeda    31.svibnja 2017. god.    -matematika pismeni u 10:00 sati

Četvrtak  1.lipnja 2017.god.        -hrvatski jezik i glazbena umjetnost  u 8:00 sati      

                                                        -matematika usmeni dio ispita u 10:00 sati