PROGLAŠENA UČENICA GENERACIJE


G i m n a z i j a   M a r k a   M a r u l i ć a

T o m i s l a v g r a d

 

Nastavničko vijeće dodjeljuje

p r i z n a nj e

UČENIK GENERACIJE

 

Tina Brnas

Za odlične rezultate ostvarene tijekom gimnazijske naobrazbe u nastavi i izvannastavnim aktivnostima kao i za doprinos ugledu škole