Učenici upućeni na popravni i termini popravnih ispita


UČENICI KOJI SU UPUĆENI NA POPRAVNI ISPIT U ŠKOLSKOJ 2016./17. GODINI
I.a
1. Mate Bagarić – hrvatski jezik
2. Ivan Budimir – engleski jezik
3. Antonija Ivančić – matematika
4. Jelena Ivančić – matematika
5. Ana Malekin – matematika

I.b
1. Ivan Đivić – matematika
2. Ivana Matić – fizika
3. Josip Pokrajčić – matematika
4. Stojan Radoš – matematika, fizika

I. c
1. Dane Jurčević – fizika, glazbena umjetnost
2. Tomislav Matić – matematika
3. Hrvoje Šapina – matematika
4. Marijana Šarić – matematika
5. Stipe Šarić – matematika

I. d
1. Josip Krajinović – matematika

II. a
1. Zvonimir Ćerdić – matematika
2. Stipe Jurič – matematika
3. Ivan Križić – matematika
4. Antonija Ljubas – matematika
5. Antonela Malić – matematika
6. Antea Mioč – matematika

II. b
1. Anja Antić – matematika
2. Ivan Batarilo – matematika
3. Ilija Ćurčić – matematika, povijest
4. Kata Džankić – matematika
5. Ružica Krakan – matematika
6. Ruža Križanac – matematika
7. Ivana Nevistić – matematika
8. Marijana Nevistić – matematika
9. Kristina Penjgušić – matematika
10. Petra Perić – matematika

II. c
1. Ivana Bagarić – matematika
2. Marko Ćurić – matematika
3. Marija Đerek – matematika
4. Ružica Gabrić – matematika
5. Bože Galić – matematika, njemački jezik
6. Krešimir Sučić – matematika
7. Josipa Sušilović – matematika

III. a
1. Ružica Sliško – matematika
2. Perica Šimić – matematika

III. b
1. Tomislav Beljan – matematika
2. Ivana Ćurković – matematika
3. Matea Jolić – matematika, fizika
4. Ružica Krajinović – matematika, fizika
5. Petra Madunić – matematika
6. Lucija Mršo – matematika

III. c
1.Valentina Bagarić – matematika
2. Andrea Brigić – matematika
3. Kristijan Čuić – matematika
4. Petar Ćurić – matematika
5. Sulejman Hadžić – matematika
6. Marijana Jurčević – matematika
7. Lejla Kapetanović – matematika
8. Mirza Korić – matematika
9. Tihana Ljubičić – matematika
10. Bože Marković – matematika
11. Monika Miloš – fizika, glazbena umjetnost
12. Bruno Radoš – fizika, glazbena umjetnost
13. Kristina Radoš – matematika
14. Nikolina Skočibušić – matematika

III. d
1. Janja Bagarić – matematika
2. Antonija Krišto – matematika
3. Katarina Ljubas – matematika
4. Josipa Miloš – matematika
5. Mihaela Radoš – matematika
6. David Skočibušić – fizika, njemački jezik
7. Anđela Šarac – fizika
8. Gabrijela Tomić – matematika
9. Marko Vukadin – matematika
10. Petar Zrinušić – matematika, fizika

TERMINI POPRAVNIH ISPITA

 

16.8.2017. god. srijeda u 8,30 sati:
Pismeni ispit iz matematike
I. razredi
II. razredi
III. razredi

 

17.8.2017.god. četvrtak u 8,00 sati:
Pismeni ispit iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika.

 

17.8.2017. god. četvrtak u 10,00 sati:
Usmeni ispit iz matematike, fizike, povijesti, glazbene umjetnosti.

Matematika
I. razredi
II. razredi
III. razredi

 

18.8.2017.god. petak u 8,00 sati:
Usmeni ispit iz matematike, hrvatskog jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika.

Matematika
II. razredi
III. razredi /III.b i III.d/