Državna matura – važna obavijest!


Uplata prijavljenih ispita državne mature za ljetni rok 2017./2018. je do 2. 5. 2018. Uplate ispita izvršene nakon 2. 5. 2018. neće se uvažiti. Podatke za uplatu kandidat treba pažljivo prepisati sa svoje stranice.

Ako do 2. 5. 2018. uplata prijavljenih ispita nije evidentirana u sustavu, kandidat ne ostvaruje pravo pisanja prijavljenih ispita. Kandidat mora voditi računa o vremenu potrebnom za knjiženje uplaćenih iznosa. (Primjer: Uplata izvršena 24. 4. 2018. u RH bit će knjižena i evidentirana u sustavu najranije nakon tri radna dana odnosno 27. 4. 2018. Za uplatu izvršenu u inozemstvu potrebno je do sedam radnih dana.) Sustav odjavljuje prijavljeni ispit za koji u sustavu nije evidentirana uplata do propisanoga roka.