Nastava


Nastavni rad se odvija tijekom jedne nastavne godine u kojoj se radi između 175 i 185 nastavnih dana. Učenici i učitelji su glavni subjekti nastavnog procesa i imaju točno određene uloge. Učiteljeva osnovna uloga je poučavanje a učenikova učenje.

Osim toga, učiteljeva je zadaća i odgovornost za stvaranje brojnih nastavnih situacija koje će odgojno djelovati na učenike.

 

Nastava u Gimnaziji organizira se po razredima, a neposredno izvodi u razrednom odjelu (u jednoj smjeni).

Broj učenika u razrednom odjelu propisuje Ministarstvo.

 

Djelatnost Gimnazije je izvođenje Nastavnog plana i programa za stjecanje srednje školske spreme u trajanju od četiri godine.

Na temelju utvrđenog nastavnog plana i programa, Gimnazija donosi Godišnji plan i pro-gram rada Škole.

Godišnjim planom i programom rada utvrđuju se obvezatni i izborni predmeti,  tjedni broj nastavnih sati po predmetima, ukupni tjedni i godišnji broj nastavnih sati i izvannastavnih sadržaja,  vrijeme, način i nositelji njihovog ostvarivanja, obveze nastavnika po tjednima za tekuću godinu te ukupne  obveze ravnatelja Škole.

 

U Školi se koriste udžbenici koje odobri  Ministarstvo znanosti, prosvjete kulture i športa

Hercegbosanske  županije.

 

Godišnji broj nastavnih tjedana može iznositi najviše 35, odnosno za završne razrede najviše 32 tjedna.

Dnevni i tjedni broj nastavnih sati, sati vježbe , utvrđuju se rasporedom sati Škole, sukla-dno nastavnom planu i Pedagoškim standardima.

 

Tijekom školske godine učenici imaju pravo na zimski, proljetni i ljetni odmor.