O školi


Naziv škole je Gimnazija Marka Marulića. Sjedište Gimnazije  je u  Tomislavgradu, Ulica Mijata Tomića 10.

Gimnazija je javna ustanova koja  djeluje kao samostalna pravna osoba. O promjeni naziva i sjedišta Gimnazije odlučuje osnivač.

Opći ciljevi obrazovanja su :

 

– omogućavanje pristupa znanju kao temelju za razumjevanje sebe,drugog i svijeta u kojem se živi,

 

– osiguranje optimalnog razvitka za svaku osobu ,uključujući i one sa posebnim potrebama ,

 

– promidžba poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda ,

– razvijanje svijesti o pripadnosti državi Bosni i Hercegovini,vlastitoj kulturi samosvijesti, jeziku i   naslijeđu uvažavajući druge i drukčije, poštujući različitosti i njegujući međusobno razumjevanje, snošljivosti i solidarnost među svim ljudima ,narodima i zajednicana u BiH,

 

– osiguranje jednakih mogućnosti za obrazovanje i mogućnost izbora na svim razinama obrazovanja, bez obzira na spol, rasu, nacionalnu pripadnost, socijalno i kulturno podrijetlo, obiteljski status, vjeroispovjest i dr ,

 

– postizanje kvalitetnog obrazovanja  učenika ,

 

– postizanje standarda znanja koji se mogu komparirati na međusobnoj ,tj. europskoj razini ,

 

– poticnje cjeloživotnog učenja ,

 

– promidžba ekonomskog razvoja,

 

– uključivanje u proces europskih integracija