Zbornica


 

Hrvatski jezik:

◦Bože Krajina

◦Ivana Dilber

◦Zdenka Zrno

◦Marina Gašpar

◦Šima Majić

 

Engleski jezik:

◦Franka Tomas

◦Kata Krajina

◦Lovorka Dragun

 

Njemački jezik:

◦Kata Krajina

◦Mate Gadža

◦Zdravka Krišto

 

Latinski jezik:

◦Matea Grgić

 

Matematika:

◦Ante Pašalić

◦Ljubica Baković

◦Sanja Kovačević

 

Fizika:

◦Božana Tabak

◦Ružica Pokrajčić

 

Informatika:

◦Ivanka Miletić

 

Kemija:

◦Ivanka Pašalić-Lhotak

◦Jakov Pokrajčić

 

Biologija:

◦Mara Baćak

◦Slava Bradarić

 

Povijest:

◦Ivan Ivančić

◦Slobodan Radoš

 

Zemljopis:

◦Dinko Križanac

◦Jozo Radoš

 

Glazbena umjetnost:

◦Ivica Čondrić

 

Likovna umjetnost:

◦Ilija Skočibušić

 

Logika:

◦Ljiljan Kutleša

 

Filozofija:

◦Marina Gašpar

 

Psihologija:

◦Grgo Radoš

 

Socijologija & Politika i Gospodarstvo

◦Grgo Radoš

 

Tjelesna i zdravstvena kultura:

◦Miro Jurič

◦Ante Jurčević

 

Vjeronauk:

◦Slaven Brekalo

◦Sretan Ćurčić

◦Mario Ostojić

◦Anthony Burnside