Informacije


U cilju uspješnog ostvarivanja odgojno-obrazovne djelatnosti, Škola će surađivati s roditeljima ili starateljima učenika putem roditeljskih sastanaka, obavijesti i drugim pogodnim oblicima.

 

Roditeljski sastanci održavaju se po planu o održavanju općih i razrednih roditeljskih sastanaka koji donosi ravnatelj Škole i po potrebi.

 

O učenicima  se također roditelji odnosno staratelji informiraju kod razrednika po pozivu ili individualno na svoj zahtjev.

 

Vrijeme i način informacija određuje i organizira svaki razrednik za svoj razred.